Over ons

Open Monumentendag Gouda

Open Monumentendag is een landelijk evenement. Stichting Open Monumentendag Gouda (OMD Gouda) organiseert en faciliteert Open Monumentendag in Gouda. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners.


Elk jaar wordt door de landelijke organisatie een thema voor Open Monumentendag aangereikt. OMD Gouda kiest ervoor om het landelijke thema ook het lokale thema te laten zijn.

Doelstelling

OMD Gouda zet zich in voor het overdragen van de geschiedenis van Gouda, haar omgeving en haar inwoners.


Doel is het vergroten van belangstelling en draagvlak voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed bij een zo breed mogelijk publiek.


Daarnaast wordt de cohesie tussen de lokale instellingen op het gebied van cultuurhistorie vergroot en de onderlinge uitwisseling van kennis bevorderd. Monumenten en hun bijdrage aan de historie van de stad Gouda staan daarin centraal.

Klankbordgroep

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe programma werkt OMD Gouda samen met een klankbordgroep. Hierin zijn de belangrijkste lokale organisaties op erfgoedgebied vertegenwoordigd. In een aantal sessies wordt het voorlopige programma geevalueerd en bijgesteld.  


In de klankbordgroep hebben zitting: 

xx, xx, xx 

Historie Open Monumentendag Gouda

In 1987 werd, in navolging van Frankrijk, Open Monumentendag in Nederland ge├»ntroduceerd. Gouda deed vanaf het begin mee. De gemeente zag grote kansen om hiermee het draagvlak voor de monumentenzorg te vergroten. 


Stichting Open Monumentendag Gouda staat los van de gemeente Gouda, maar wordt van harte door de gemeente ondersteund. In de stichting hebben verschillende partijen zitting die zich met het Goudse cultureel erfgoed bezig houden.


Open Monumentendag is uitgegroeid tot het grootste evenement op cultuurhistorisch gebied dat ons land rijk is. In Gouda tellen wij jaarlijks rond de 10.000 bezoekers. 


Opengestelde monumenten zijn ook vaak het toneel van speciale activiteiten. Denk aan tentoonstellingen, concerten en rondleidingen.

Structuur & werkwijze

Open Monumentendag Gouda werkt volledig met vrijwilligers.


Het organiserend comit├ę telt momenteel 12 personen.

Aanvullend kunnen wij voor onze activiteiten een beroep doen op een groep van circa 50 vrijwilligers.


Belangstelling om een rol te vervullen in de organisatie?

Lees meer